Pátý element objeven

07.07.2022

Nějakou dobu jsem neměla čas na cokoliv jiného kromě pracovních povinností. Nebyl čas přemýšlet, natož utřídit myšlenky a něco psát. A konečně, zcela nečekaně nastala doba, kdy jsem se ocitla odstřihnutá od běžného provozu a každodenního chaosu.

Jak je to krásná doba, kdy je nám "dovoleno" pracovat, podnikat a chovat se "normálně". Zcela upřímně si vážím každodenních maličkostí, a nakonec i starostí, které by před časem nebyly možné. Někteří z nás už zapadli do běžných kolejí neustálého naříkání na poměry. Ano, je nelehká doba, ale která doba byla opravdu jednoduchá...? Já se raduji z toho, že kamkoliv vstoupím, nejsem povinna cokoliv si natáhnout na obličej, že se nikdo protiprávně nevyptává na můj zdravotní stav a co víc, nikdo mi neodpírá vstup do jakéhokoliv zařízení. Nyní se to zdá jak noční můra a pevně doufám, že už nikdy, opravdu NIKDY taková doba znovu nenastane. Jedno je jisté, my ji nesmíme připustit. Konec všem výmluvám, je to na nás.


Blahořečím možnosti několik dnů meditovat a nacházet nové cesty a východiska. V klidu a v relativním nicnedělání mě napadají myšlenky, které by mě v běžném poklusu nepřišly na mysl. Některé jsou ryze praktické, kdy je mi umožněno přemýšlet nad další etapou existence kavárny MyRaw Café a provozovny MyRaw Food. Nastala doba, kdy je třeba najít společný prostor a fungovat ekonomičtěji na jiném místě. Na podrobnosti si ale počkejte, až vše bude černé na bílém 

A kromě těchto praktických myšlenek je mi dovoleno se zabývat i filosofickými otázkami, odkud přicházíme a kam směřujeme. Jaký smysl má naše konání a proč je tolik překážek na naší životní cestě. Pročítajíce knihy doktorky Marty Foučkové (Jsem a Já jsem), která se celý život zabývala hlubinnými terapiemi (regresemi), myslím na to, proč konáme to či ono. Co nás povznáší a co naopak vrací k nižším vibracím hmoty. A najednou se mi zjevila myšlenka, která mě nadzvedla z pomyslné židle. Neustále hledáme smysl života, další rozměr a máme ho před sebou celou dobu. Řečeno názvem mého oblíbeného filmu, "pátý element", tedy pátý rozměr je... 𝗟𝗔́𝗦𝗞𝗔.

Na matematický vzorec si počkáme, až se narodí nový génius typu Alberta Einsteine, který vše osvětlí jednoduchou rovnicí. Prozatím si musíme vystačit každodenní praxí lásky ke všemu živému, i "neživému", k našemu světu. A kdoví, třeba změníme náhled na současnost, a nakonec tím změníme nejen své vibrace. Jak praví přísloví Láska hory přenáší, tak proč by nemohla pohnout i zapeklitými konflikty a vnést do nich Světlo?

Co myslíte, zkusíme to společně?

Krásné léto Vám přeje Mirka