MyRaw Café
MyRaw Food s.r.o.

IČO: 271 57 954
Jungmannova 191
Roztoky u Prahy
+420 604 279 086

Po-Pá 9.00 - 17.00

MyRaw Food s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100709MyRaw Café

Gourmet Pasáž
Dlouhá 39
Praha 1
+420 603 889 016
[email protected]

Po-Pá 9.00 - 21.00
So     9.00 - 21.00
Ne     9.00 - 18.00MyRaw Food Bar

Komárovská 11
Brno
+420 739 665 746
facebook/myrawfoodbrno

Po-Pá 11.00 - 17.00

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodinKontaktní osoby:

Mgr. Miroslava Malaníková
majitelka a provozní
+420 603 415 938
[email protected]

Mgr. Petra Kaňková
zástupkyně provozní
+420 737 123 382
[email protected]

Ochrana osobních údajů

MyRaw Food s.r.o., IČ: 27157954, se sídlem: Naardenská 665/3, 162 00 (dále jen „MyRaw Food s.r.o.“) zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“).


Společnost MyRaw Food s.r.o. zpracovává tyto Osobní údaje: jméno, příjmení, emailová adresa, telefon.


Vaše Osobní údaje společnost MyRaw Food s.r.o. zpracovává pouze pro účely a na základě plnění ze smlouvy (dále také jako „Smlouva“).


Osobní údaje budou společností MyRaw Food s.r.o. poskytnuty těmto třetím osobám:
- osobám poskytujícím společnosti MyRaw Food s.r.o. serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či které jsou jejími obchodními partnery;
- pro účel plnění smlouvy také účetní MyRaw Food s.r.o.;


Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.


Osobní údaje budou společností MyRaw Food s.r.o. zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností společnosti MyRaw Food s.r.o., podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení.


V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:


1. Právo na přístup k Osobním údajům u společnosti MyRaw Food s.r.o., což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení společnosti MyRaw Food s.r.o., zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může společnost MyRaw Food s.r.o., požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.


2. Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat společnost MyRaw Food s.r.o. o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.


3. Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že společnost MyRaw Food s.r.o., musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (I) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (II) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (III) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (IV) zpracování je protiprávní nebo (V) to ukládá zákonná povinnost.


4. Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (I) popíráte přesnost Osobních údajů, (II) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (III) společnost MyRaw Food s.r.o.. již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (IV) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.7.6., společnost MyRaw Food s.r.o. může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.


5. Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytli společnosti MyRaw Food s.r.o. se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby naše společnost tyto údaje předala jinému správci.


6. Právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů, což znamená, že můžete u společnosti MyRaw Food s.r.o. podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že společnost MyRaw Food s.r.o. Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.


8. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u společnosti MyRaw Food s.r.o. buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jejího sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese [email protected]


9. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.


10. Poskytnutí osobních údajů za účelem uzavření smlouvy je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.


11. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.


V Praze dne 25.5.2018

point

Adresa
Gourmet Pasáž
Dlouhá 39
Praha 1


TEL +420 603 889 016   EMAIL [email protected]
mapa
Otevírací doba
Po - Pá          9.00 - 19.00
So                9.00 - 19.00
Ne                9.00 - 19.00